Hem

Adimus Natur

 

När, var och hur människan än uppstod så hade hon redan ett hem - naturen.

Hon hade redan många olikartade grannar - de andra djuren och livsformerna.


Adimus Natur är ett kunskapsföretag med djur och natur i fokus. Vi vet att människor behöver mer natur och mer kunskaper om natur för sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Den otämjda naturen, allas vårt "urhem", hjälper oss även att förstå oss själva, vår egen natur. Därför är naturen inte bara hälsobefrämjande utan livsnödvändig för mänskliga samhällen.


Mänskligheten förfogar idag över mer kunskap om naturen än någonsin tidigare och samtidigt är nutidens människor mer främmande för naturen än någonsin tidigare. Otämjd natur blir alltmer sällsynt och avlägsen genom den snabba urbaniseringen och genom att sådan natur förstörs, utarmas och omdanas för industriell produktion.


Jag hoppas med tiden kunna ge naturen som sådan ett större värde och högre status för människor.


Våra mål och verksamhetsområden:


- Bygga upp och underhålla en kunskapsbank om djur och natur

- Guidning och annan vägledning till naturen

- Föreläsningar, föredrag, kurser, utbildningar

- Göra svårtillgänglig kunskap tillgänglig och användbar

- Ta fram ny kunskap genom forskning och utredningar

- Fältarbeten, t.ex. fågelinventeringar

- Öka det internationella kunskapsutbytet om djur, natur och ekosystem


Copyright © 2019  Adimus Natur AB

Hemsidan är under uppbyggnad!