Om

Om mig

Tidigt drabbades jag av en stark nyfikenhet på naturen, som fanns nära hemmet. Det var förstås en "tam" natur, men spännande nog för ett förskolebarn. I skolåldern gick jag på upptäcksfärd i skogen försedd med kikare och fågelbok. I vuxen ålder var det till en början nog främst fågelintresset som stimulerade till ett alltmer globalt resande. Naturintresset breddades och fördjupades med tiden men fågelskådandet har behållit en central roll. Jag har internationell forskningserfarenhet, har undervisat på olika nivåer inom det svenska utbildningssystemet och är leg. gymnasielärare i bl.a. naturguidning. Främmande språk, särskilt franska och ryska, har jag till största delen lärt mig på plats i respektive länder. Jag medverkar tidvis som textgranskare och översättare till engelska för den ryska tidskriften ”Пернатые хищники и их охрана” (”Raptors Conservation”).

Länk: http://rrrcn.ru/en/journal_rcPublikationer i urval

von Euler, F. 2001. Selective extinction and rapid loss of evolutionary history in the bird fauna. Proceedings of the Royal Society of London B 268, 127-130.

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088581/pdf/PB010127.pdf)


von Euler, F. 2003. Övervakning av biologisk mångfald i skogen - En jämförelse av två metoder. Rapport 2003:1, Skogsstyrelsen. (In Swedish)

(http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/rapporter/overvakning-av-biologisk-mangfald-i-skogen-en-jamforelse-av-tva.html)


von Euler, F. 2012. Om arter och avarter - en kritisk betraktelse av Darwin i undervisningen. I: G. Fransson & H. Hammarström (red.). I mötet mellan vetenskap och lärande – 13 högskolepedagogiska utmaningar. Högskolan i Gävle, Lärarutbildningens skriftserie nr. 6. Gävle: Gävle University Press, s. 181-193. (In Swedish)

(http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:527816/FULLTEXT01.pdf)


Andreenkov O.V., Andreenkova N.G., Zhimulev I.F., von Euler F. 2017. The First Record of the Peregrine Falcon Nesting on a Tree in Siberia, Russia. Raptors Conservation 35, 260-264.

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC35/RC35_260-264_Andreenkov-etal.pdf)