Besök natur i Ryssland

Karta över norra Eurasien / Palearktis. Skogsmark i Ryssland är färgkodad efter dominerande trädslag

(gran=rosa, tall=orange, björk=turkos, lärk=gulbrun, cembratall=röd, sib. ädelgran=gredelin, ek=grå)

Trots den enorma arealen påminner klimatet i Ryssland mycket om det nordiska, även om det som regel är mer kontinentalt. Med undantag för områdena mellan Svarta och Kaspiska haven är vintern ordentligt kall, men snömängderna varierar. Klimatet avspeglar sig i skogens utbredning och sammansättning.

Min gamla blogg om rysk natur, ur fågelperspektiv

På engelska och svenska