Guidade utflykter och resor


Halvdagsturer (inom 5 mil från Uppsala). Välj ett datum som passar dig!

Vendelsjön. Promenader kring sjön till fågeltorn och andra besöksmål.

Hjälstaviken.Promenad kring viken med besök i fågeltorn och observationsgömsle.

Upptäck ett skogs-naturreservat i Uppsalatrakten:

Till exempel: Fiby urskog, Tjäderleksmossen, Fäbodmossen&Styggkärret, Lindsjön&Långmossen, Focksta.

Föreslå ett eget utflyktsmål! (och eget datum!)


Heldagsturer. Välj ett datum som passar dig!

Hälleskogsbrännan, Västmanland.

naturreservat (64 km2) i Västmanland: Ekosystemdynamik och

succession efter den stora skogsbranden 2014.

Hållnäshalvön, Uppland.

i norra Uppland: Hav, fåglar, gölgrodor, orkidéer och mycket mer.

Florarna, Uppland.

Norr om Österbybruk i Uppland breder detta naturreservat (42 km2) ut sig, med stora myrar, skogar, småsjöar och många markerade stigar och spångade leder. Vildmarkssnatur i östra Svealand.

Föreslå ett eget utflyktsmål! (och eget datum!)


Flerdagsturer. 550kr/pers. och dygn. Transport, logi (enklare, t.ex. vandrarhem) och uppehälle, till självkostnadspris. Välj ett datum som passar (med minst en veckas framförhållning!)


Dalafjällen, 2+2 dagar (transport fr. Uppsala t.o.r. + vandring i fjällnatur) (juli, augusti)

 

Härjedalsfjällen, 2+4 dagar (transport fr. Uppsala t.o.r. + vandring i fjällnatur) (juli, augusti)

 

"Skräddarsydda" guidade flerdagsturer för små grupper ordnas på begäran.