Om

Adimus Natur

 

När, var och hur människan än uppstod så hade hon redan ett hem - naturen.

Hon hade redan många olikartade grannar - de andra djuren och livsformerna.


Adimus Natur är ett kunskapsföretag med djur och natur i fokus. Vi vet att människor behöver mer natur och mer kunskaper om natur för sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Den otämjda naturen, allas vårt "urhem", hjälper oss även att förstå oss själva, vår egen natur. Därför är naturen inte bara hälsobefrämjande utan livsnödvändig för mänskliga samhällen.


Mänskligheten förfogar idag över mer kunskap om naturen än någonsin tidigare och samtidigt är nutidens människor mer främmande för naturen än någonsin tidigare. Otämjd natur blir alltmer sällsynt och avlägsen genom den snabba urbaniseringen och genom att sådan natur förstörs, utarmas och omdanas för industriell produktion.


Jag hoppas med tiden kunna ge naturen som sådan ett större värde och högre status för människor.


Om mig

Tidigt drabbades jag av en stark nyfikenhet på naturen, som fanns nära hemmet. Det var förstås en "tam" natur, men spännande nog för ett förskolebarn. I skolåldern gick jag på upptäcksfärd i skogen försedd med kikare och fågelbok. I vuxen ålder var det till en början nog främst fågelintresset som stimulerade till ett alltmer globalt resande. Naturintresset breddades och fördjupades med tiden men fågelskådandet har behållit en central roll. Jag har internationell forskningserfarenhet, har undervisat på olika nivåer inom det svenska utbildningssystemet och är leg. gymnasielärare i bl.a. naturguidning. Främmande språk, särskilt franska och ryska, har jag till största delen lärt mig på plats i respektive länder. Jag medverkar tidvis som textgranskare och översättare till engelska för den ryska tidskriften ”Пернатые хищники и их охрана” (”Raptors Conservation”).

Länk: http://rrrcn.ru/en/journal_rcPublikationer i urval

von Euler, F. 2001. Selective extinction and rapid loss of evolutionary history in the bird fauna. Proceedings of the Royal Society of London B 268, 127-130.

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088581/pdf/PB010127.pdf)


von Euler, F. 2003. Övervakning av biologisk mångfald i skogen - En jämförelse av två metoder. Rapport 2003:1, Skogsstyrelsen. (In Swedish)

(http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/rapporter/overvakning-av-biologisk-mangfald-i-skogen-en-jamforelse-av-tva.html)


von Euler, F. 2012. Om arter och avarter - en kritisk betraktelse av Darwin i undervisningen. I: G. Fransson & H. Hammarström (red.). I mötet mellan vetenskap och lärande – 13 högskolepedagogiska utmaningar. Högskolan i Gävle, Lärarutbildningens skriftserie nr. 6. Gävle: Gävle University Press, s. 181-193. (In Swedish)

(http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:527816/FULLTEXT01.pdf)


Andreenkov O.V., Andreenkova N.G., Zhimulev I.F., von Euler F. 2017. The First Record of the Peregrine Falcon Nesting on a Tree in Siberia, Russia. Raptors Conservation 35, 260-264.

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC35/RC35_260-264_Andreenkov-etal.pdf)