Hållnäshalvön

31 maj 2020

I april-maj passerar mängder av flyttfåglar och i slutet av maj börjar den sällsynta gölgrodan leka. Den likaledes sällsynta orkidén Guckusko blommar under första halvan av juni. Då är också fågelsången som mest fulltonig, för att sedan minska och helt upphöra i mitten av juli. Från och med juli och långt in på senhösten drar flyttfåglarna förbi Hållnäshalvön på väg söderut. Vadarfåglarna är bland de första som ger sig av och de samlas och kan beskådas på ett antal rastlokaler i området.